Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN

  • Khách hàng tải về (bấm chuột tại đây) Quy tắc bảo hiểm sức khỏe
  • Khách hàng tải về (bấm chuột tại đây) Bảng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe

  • Khách hàng tải về (bấm chuột tại đây) Giấy yêu cầu bảo hiểm sức khỏe

  • Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail: ttntram@baominh.com.vn  (trong mail để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm)

  • Trường hợp cần gấp, Quý khách vui lòng gọi số HOTLINE ngay sau khi gửi Giấy yêu cầu để được xử lý kịp thời. Thời gian thông thường để hoàn thiện hợp đồng không quá 4 tiếng.

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện)
1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện
2. Mã nghiệp vụ I2
3. Đối tượng bảo hiểm Con người
4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 1-65 tuổi. Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt chỉ nhận tới 60 tuổi
5. Phạm vi bảo hiểm Phạm vi A: Chết do ốm đau bệnh tật, thai sản
Phạm vi B: Chết và thương tật thân thể do tai nạn
Phạm vi C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật
6. Loại trừ bảo hiểm Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (trừ trường hợp người thừa kế là trẻ em dưới 14 tuổi). Vi phạm quy định, pháp luật, nội quy của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội. Bị ảnh hưởng trực tiếp do sử dụng rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác. Kế hoạch hoá gia đình, bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Các hoạt động hàng không. Tham gia đánh nhau trừ khi đó là hành động tự vệ. Động đất, núi lửa, chiến tranh ,nội chiến, đình công. Điều khiển phương tiện không có giấy phép hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam
7. Bồi thường tổn thất Xem chi tiết tại Phụ lục (bấm chuột tại đây) Quyền lợi Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện
8. Hiệu lực bảo hiểm Phạm vi A: chỉ có hiệu lực bảo hiểm sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ
Phạm vi B: có hiệu lực bảo hiểm sau khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ
Phạm vi C: Trường hợp ốm đau bệnh tật: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ. Trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, mổ u nang buồng trứng, điều trị thai sản: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Trường hợp sinh đẻ bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 270 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 

STT Chương trình bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm
Chương trình phổ thông Chương trình đặc biệt
I Sinh mạng cá nhân
1 Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm A Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm A
II Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm
1 Chết do tai nạn Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B
2 Thương tật vĩnh viễn Trả tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B. Tỷ lệ phần trăm thương tật được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Bảo Minh ban hành. Trả tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B. Tỷ lệ phần trăm thương tật được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Bảo Minh ban hành.
3 Thương tật tạm thời Trả tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B. Tỷ lệ phần trăm thương tật được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Bảo Minh ban hành. Trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp mất giảm thu nhập 0,1% số tiền bảo hiểm/ ngày điều trị, tối đa không quá 180 ngày/năm bảo hiểm. Tổng số tiền được trả không vượt quá tỷ lệ phần trăm thương tật tương ứng quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Bảo Minh ban hành.
III Ốm đau, bệnh tật thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện hoặc phẫu thuật
1 Nằm viện tây y (tối đa không quá 60 ngày / năm bảo hiểm) 10 ngày đầu: trả 0,5% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện ngày thứ 11 trở đi: 0,3% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện 10 ngày đầu: trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp mất giảm thu nhập 0,08% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện. Tổng số tiền được trả không quá 0,5% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện.
Ngày thứ 11 trở đi: trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp mất giảm thu nhập 0,05% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện. Tổng số tiền được trả không quá 0,5% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện.
2 Nằm viện đông y (tối đa không quá 90 ngày / năm bảo hiểm) 20 ngày đầu: trả 0,2% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện.
Ngày thứ 21 trở đi: trả 0,1% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện
20 ngày đầu: trả chi phí điều trị thực tế, không quá 0,2% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện.
Ngày thứ 21 trở đi: trả chi phí điều trị thực tế, không quá 0,1% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện
3 Phẫu thuật Trả tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm tương ứng với từng loại phẫu thuật quy định tại Bảng tỷ lệ phẫu thuật do Bảo Minh ban hành. Trả chi phí hội chẩn, gây mê, chi phí mổ, phòng mổ. Tổng số tiền được trả không vượt quá tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm tương ứng với từng loại phẫu thuật quy định tại Bảng tỷ lệ phẫu thuật do Bảo Minh ban hành.

 

Điền thông tin form bên dưới để được tư vấn ngay!

 

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay