BẢO HIỂM BỆNH DỊCH COVID 19

  Chương trình 1: Bảo hiểm COVID-19 có trợ cấp nằm viện

  • Giới hạn độ tuổi : từ 1 tuổi đến 65 tuổi
  • Quyền lợi được BH : Tử vong/ nằm viện nguyên nhân do nhiễm virus COVID-19
  • Tử vong do COVID-19 : 100 triệu đồng / người/ vụ.
  • Trợ cấp : 100.000 đồng / ngày theo ngày nằm viện điều trị , tối đa 1.400.000 (14 ngày)

  ☘Phí BH : 195.000 đồng/1 năm

  Chương trình 2: Bảo hiểm COVID-19

  • Giới hạn độ tuổi : từ 1 tuổi đến 85 tuổi
  • Quyền lợi được BH : Tử vong do nhiễm virus COVID-19
  • Tử vong do COVID-19 : 100 triệu đồng / người/ vụ.

  ☘Phí BH : 120.000 đồng/1 năm

  Đối tượng bảo hiểm: cá nhân, không bị tâm thần, phong, ung thư, không đang điều trị thương tật, không bị thương tật từ 50% trở lên, không bị nhiễm Covid-19 ngay tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

  Điền thông tin form bên dưới để được tư vấn ngay!

   

  Cùng danh mục

   
  Tư vấn ngay